Kam se chystáme prodávat květen - červen?

28. - 29. květen - Praha - Dyzajn market

28. - 29. květen - Vlčnov - Jízda králů

4. - 5. června - Tvrdonice - Tvrdonské národopisné slavnosti

4.- 5. června - zahrada hotelu Mánes ve Svratce - Nože na Vysočině

11. června - Brno - Cafe Podnebi - první minidyzajn v Brně!

24. - 26. červen - Strážnice - jarmark na náměstí Svobody při MFF Strážnice